Výročné správy

Nasledujúce dokumenty si môžete prečítať prostredníctvom programu Acrobat Reader. Pokiaľ ho nemáte nainštalovaný, môžete ho bezplatne získať aj na nasledovnej adrese: www.adobe.com.

(Regulovaná informácia v zmysle zákona o burze cenných papierov).

Výročná správa 2023 (slovenská verzia)

Výročná správa 2023 (anglická verzia)