Vzor splnomocnenie

Vzor splnomocnenie


Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia