Vzor splnomocnenie

Vzor splnomocnenie


Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia