Naša banka bude mať v novom roku nové obchodné meno

späť

Vážení klienti, valné zhromaždenie akcionárov banky dňa 24. novembra 2011 schválilo zmenu obchodného mena na Prima banka Slovensko, a.s. Rozhodnutie podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a účinnosť nadobudne po zápise do obchodného registra 1. januára 2012. Tento krok súvisí so zmenou majoritného akcionára banky, ktorým je od apríla tohto roka stredoeurópska investičná skupina Penta. Banka tak už nemá žiadne prepojenie na francúzsko-belgickú skupinu Dexia.
Zmena obchodného mena nemá a ani nebude mať žiadny vplyv na klientov banky. Štartuje novú etapu rozvoja banky, v ktorej budeme už v roku 2012 rozširovať pobočkovú a bankomatovú sieť a zavádzať nové produkty a služby.

Po zmene obchodného mena bude začiatkom roka 2012 predstavené aj nové logo banky. Celá zmena bude ukončená do leta 2012. Dovtedy bude banka ešte dočasne používať pôvodnú značku Dexia.

Zverejnené dňa: 24. 11. 2011


späť na zoznam