Manažment banky

Predstavenstvo Prima banka Slovensko, a.s.


Jan Rollo

Jan Rollo

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 

Henrieta GahérováHenrieta Gahérová

vrchná riaditeľka a členka predstavenstva


Miroslav Výboch

Miroslav Výboch

vrchný riaditeľ a člen predstavenstva

Dozorná rada Prima banka Slovensko, a.s.

  • Iain Child - predseda dozornej rady
  • Marián Slivovič - podpredseda dozornej rady
  • Evžen Ollari - člen dozornej rady