Hodnoty banky

Medzi základné hodnoty Prima banky patrí:

  • jednoduchosť a zrozumiteľnosť
  • rýchlosť
  • transparentnosť
  • profesionalita a dôveryhodnosť

Pri koncipovaní našej ponuky dbáme na jasné pravidlá a reálnu výhodnosť pre našich klientov. Kvalifikovaný personál Prima banky ponúka zrozumiteľne formulované a prehľadné produkty. Robíme všetko pre to, aby sme boli bankou, ktorá pracuje rýchlo, profesionálne a bezchybne.