Legislatívny odklad splátok

späť

V súvislosti so Zákonom číslo 67/2020 Z. z. doporučujeme odklad splátok zvážiť iba tým klientom, ktorí sú naozaj v kritickej finančnej situácii a nemajú vytvorené ani žiadne rezervy. V prípade, že sa rozhodnete žiadosť podať, môžete tak učiniť jednoducho prostredníctvom Vášho Internetbankingu (preferovaná varianta), prípadne na pobočke. Pred podaním žiadosti Vám poskytneme všetky potrebné informácie, ako aj informácie, ktoré vyžaduje vyššie uvedený zákon.

  • zákon umožňuje odklad splátok až na 9 mesiacov pre doposiaľ riadne splácajúcich klientov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky
  • odklad splátok neznamená odpustenie splátok, ani istiny, ani úrokov
  • úver bude aj po dobu odkladu splátok naďalej štandardne úročený
  • aj počas doby odkladu splátok bude nutné platiť poistné, ak je k úveru dojednané
  • vzhľadom k pozastaveniu znižovania úveru počas odkladu, aj jeho úročeniu, zaplatíte za úver celkovo viac
  • vzhľadom na vyššie uvedené sa Vám po skončení odkladu splátok mesačná splátka zvýši
  • informácia o odklade splátok/reštrukturalizácii úveru bude hlásená do úverového registra, úver však nebude hlásený ako omeškaný, vyhodnotenie tejto informácie záleží od jednotlivých bánk

Prípadnú žiadosť o odklad splátok a jeho dopady, prosím, veľmi dobre zvážte.

Zverejnené dňa: 14. 4. 2020


späť na zoznam