PSD2 - štatistika

Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej „banka“) ako poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet monitoruje dostupnosť a výkonnosť vyhradeného rozhrania. V nadväznosti na príslušné ustanovenia Delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2018/389 banka ako poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet zverejňuje štvrťročnú štatistiku o dostupnosti a výkonnosti vyhradeného API rozhrania.

Štvrťročná štatistika o dostupnosti a výkonnosti vyhradeného API rozhrania