Pozvánka na riadne valné zhromaždenie CANDRIAM MONEY MARKET