POZVÁNKA NA PRAVIDELNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV spoločnosti CANDRIAM EQUITIES L