Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie Candriam Money Market