Bezpečnostné upozornenie pre klientov

späť

Vážení klienti,

radi by sme vám znovu pripomenuli, že Prima banka od svojich klientov nikdy nežiada prostredníctvom e-mailu, SMS správ ani žiadnym iným spôsobom zadanie prihlasovacích údajov, ani iných osobných údajov, resp. ich overenie. Do elektronického bankovníctva sa, prosím, vždy prihlasujte výhradne prostredníctvom zabezpečenej webovej adresy www.primabanka.sk a svoje prihlasovacie údaje k elektronickému bankovníctvu nikomu neposkytujte. V prípade akéhokoľvek podozrenia na zneužitie alebo snahu o zneužitie vašich prihlasovacích údajov do elektronického bankovníctva, prosím, bezodkladne kontaktujte našu Infolinku na čísle 0850 700 007.

Ďakujeme.

Prima banka

Zverejnené dňa: 12. 5. 2022


späť na zoznam