Úvery nespomalili ani v júni - Slováci majú od bánk požičaných už 20,6 mld. eur

späť

Bratislava, 31. júla 2014 – Napriek obdobiu dovoleniek a plážovému režimu si Slováci aj v júni odniesli z bánk úvery v rekordných objemoch. Na hypotékach si požičali viac ako 460 mil. eur a v prípade spotrebných úverov poskytli banky obyvateľstvu celkovo 196 mil. eur. Tempo úverového rastu tak nespomalilo ani v lete a celkové portfólio úverov pre obyvateľstvo ku koncu júna medziročne vzrástlo o 11 % na 20,6 mld. eur. Vyplynulo to z analýzy Prima banky, vychádzajúcej z aktuálnych štatistík Národnej banky Slovenska.

Apetít Slovákov po úveroch neklesol ani v júni a platilo to ako v prípade hypoték, tak aj v prípade spotrebných úverov. Silnému úverovaniu obyvateľstva aj naďalej pomáhali priemerné sadzby na nových úveroch, ktoré sa zastabilizovali na svojich historických minimách a ľudia si tak mohli aj naďalej požičiavať za výhodných podmienok.

Priemerná sadzba na nových hypotékach klesala aj začiatkom leta a v júni pokorila historické minimum 3,18 %. Obyvatelia si v júni požičali na hypotékach viac ako 460 mil. eur, čo bolo o 74 mil. eur viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom. Portfólio úverov na bývanie (bez úverov stavebných sporiteľní) vďaka tomu medziročne vzrástlo o 15 % na 13,8 mld. eur.

Tempo rastu však nespomalilo ani v prípade spotrebných úverov a to aj napriek tomu, že priemerná sadzba na nových spotrebných úveroch v júni mierne poskočila nahor z májovej úrovne 11,68 % na 11,88 %. Obyvatelia si v júni odniesli z bánk spotrebné úvery v celkovom objeme 196 mil. eur a zadlžili sa tak o 72 % viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom. Portfólio spotrebných úverov vďaka medziročnému 16-percentnému nárastu dosiahlo objem 3 058 mil. eur. Aj v júni sa na raste nových úverov ako v prípade hypoték, tak aj spotrebných úverov podieľalo vo výraznej miere refinancovanie úverov. Celkové portfólio úverov pre obyvateľstvo ku koncu júna medziročne vzrástlo o 11 % na 20,6 mld. eur.

Stav úverov v  mil. €

Jún 2013

Jún 2014

Medziročný rast

Úvery na bývanie

11 987

13 785

15,0%

Spotrebné úvery

2 632

3 058

16,2 %

Ostatné

4 003

3 823

-4,5%

Úvery obyvateľstvu celkovo

18 622

20 666

11,0%

Zdroj: Prima banka Slovensko, a.s. s využitím dát NBS. Pozn.: Úvery na bývanie – bez úverov stavebných sporiteľní. Ostatné – ostatné úvery vrátane úverov stavebných sporiteľní.

Pozn.: Dohodnutá priemerná ročná úroková miera (DPRUM), ktorú vykazuje NBS, nie je totožná s priemernou úrokovou sadzbou. Údaje Prima banky už zohľadňujú prepočet DPRUM na priemernú úrokovú sadzbu. Informácie k DPRUM nájdete na tomto linku: http://www.nbs.sk/_img/Documents/statist/us/vypocet.pdf.


Zverejnené dňa: 31. 7. 2014


späť na zoznam