Rok 2012 bol pre Prima banku rokom expanzie
Predstavila novú značku, rozšírila pobočkovú sieť a zvýšila počet klientov

späť

Kým rok 2011 bol pre Prima banku najmä rokom reštrukturalizácie a budovania základov pre budúci rast, v roku 2012 sa už zameriavala na expanziu. Predstavila novú značku, výrazne rozšírila sieť pobočiek a bankomatov a zvýšila počet aktívnych klientov. Všetky tieto kroky prispeli k napĺňaniu jej dlhodobej stratégie.

Najdôležitejšie udalosti v roku 2012:

 • Rebranding a nová značka
 • Nárast počtu pobočiek a bankomatov
 • Nové produkty a procesy
 • Nárast aktívnych klientov
 • Nárast vkladov a úverov občanov
 • Potvrdenie pozície lídra v službách pre mestá a obce

„V súlade s našou dlhodobou stratégiou sme rozšírili sieť pobočiek a bankomatov, posilnili úverovanie občanov, zvýšili počet klientov, ktorí s nami aktívne bankujú a zvýšili celkovú efektivitu. Vďaka tomu je náš hospodársky výsledok výrazne lepší ako sme v tejto fáze rozvoja očakávali, a to aj napriek zaťaženiu novou bankovou daňou,“ povedal Jan Rollo, generálny riaditeľ Prima banky.

V júni minulého roka Prima banka odštartovala expanziu predajnej siete. Ku koncu roka už mala o 27 pobočiek a 45 bankomatov viac. S počtom pobočiek sa tak stala piatou najväčšou bankou na Slovensku a výrazne tak zlepšila dostupnosť svojich produktov a služieb. V raste bude pokračovať aj naďalej, tento rok už uviedla do prevádzky ďalšie 4 pobočky a 9 bankomatov, spolu tak má 80 obchodných miest a 136 bankomatov.

S expanziou siete súvisí aj nárast počtu zamestnancov. Ku koncu roka 2012 mala Prima banka 656 zamestnancov, čo je medziročne 16 % nárast.

Prima banka pripravila v roku 2012 niekoľko produktových noviniek, ktoré výrazne zatraktívnili jej kľúčový produkt Osobný účet. Ten v súčasnosti využíva už 50 000 ľudí. Okrem obľúbenej odmeny za platby kartou pribudli klientom s Osobným účtom ďalšie výhody ako napríklad o 1 % vyššie sadzby na termínovaných vkladoch, Sporenie s atraktívnou sadzbou 5 % či možnosť získať hypotéku alebo pôžičku bez poplatku. Prima banke narástol počet klientov, ktorí s ňou aktívne bankujú, čo sa prejavilo okrem iného aj na medziročnom náraste objemu bežných účtov o 15 %.

„Osobný účet je náš nosný produkt a sme presvedčení, že so svojimi parametrami patrí medzi najvýhodnejšie na trhu. Aj vďaka tomu s nami bankuje čoraz viac ľudí,“ povedal J. Rollo.

Prima banka výrazne zjednodušila proces poskytovania úverov, klienti sa tak k potrebným prostriedkom dostanú oveľa rýchlejšie. Vďaka tomu Prima banka strojnásobila predaj pôžičiek a ich objem zvýšila viac ako dvojnásobne. Jednoduchší proces získania úveru pomohol aj predaju úverov na bývanie, banka objem poskytnutých hypoték takmer zdvojnásobila.

Prima banka úspešne zvládla zmenu mena aj rebranding. Pod novým názvom začala pôsobiť 1. januára 2012. Už po prvom roku existencie túto značku podporene pozná 80 % Slovákov, čím sa dostala medzi najznámejšie na trhu.

V poskytovaní služieb mestám a obciam Prima banka naďalej potvrdzuje svoje vedúce postavenie s viac ako 40 % podielom na trhu.

Celkový hospodársky výsledok bol ovplyvnený investíciami do rozvoja siete a konzervatívnou tvorbou opravných položiek. Zaťažil ho tiež nový bankový odvod. Aj napriek negatívnemu vplyvu novej dane došlo medziročne k zlepšeniu o 29 %, čo je výrazne lepší výsledok ako sme v tejto fáze rozvoja očakávali.

Kľúčové údaje k 31. decembru 2012 (medziročné porovnanie)

 • celková kapitálová primeranosť medziročne výrazne narástla z 13,7 % na 16,3 %
 • ukazovateľ Tier 1 vzrástol z 9,5 % na 11,03 %
 • ukazovateľ pomeru úverov a vkladov – 81,3 %
 • zníženie celkových prevádzkových nákladov o 17 %
 • konzervatívna tvorba opravných položiek – 13,8 mil. €
 • počet pobočiek sa medziročne zvýšil zo 49 na 76 a počet bankomatov z 82 na 127
 • podiely v službách pre mestá a obce – 44 % vkladov a 43 % úverov
 • osobitný bankový odvod – 6,1 mil. €
 • záporný hospodársky výsledok 8,3 mil. €, medziročné zlepšenie o 29 %

Zverejnené dňa: 27. 3. 2013


späť na zoznam