Retailové úvery Prima banky rástli aj v 1. polroku 4-krát rýchlejšie ako trh.

späť

Čistý zisk banka medziročne zlepšila o 5 mil. eur.

 

Bratislava, 24. júla 2014 – Prima banka aj v prvom polroku pokračovala v rekordnom raste úverov obyvateľstvu. Ich objem medziročne zvýšila o 52 % a rástla tak naďalej 4-krát rýchlejšie ako trh. Na vkladoch obyvateľstva si medziročne polepšila o 3 %. Silný retailový rast pozitívne ovplyvnil aj čistý úrokový výnos, ktorý medziročne vzrástol o 28 %. Prima banka si tak aj naďalej udržiava pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky. Hospodárenie za prvý polrok 2014 uzatvorila s prevádzkovým ziskom 6,3 mil. eur a čistý zisk medziročne zlepšila o 5 mil. eur.

Prima banka pokračuje v konzistentnom napĺňaní dlhodobej stratégie orientovanej na rozvoj retailu. V súlade s ňou od začiatku roka rozšírila svoju predajnú sieť o ďalších 5 nových pobočiek a 26 nových bankomatov. Dnes je tak jednou z troch bánk, ktorá svojimi pobočkami a bankomatmi pokrýva všetkých 79 slovenských okresov. Práve nové pobočky prispievajú výraznou mierou k nárastu nových klientov a k vynikajúcim obchodným výsledkom v oblasti retailu.   

Aj vďaka neustále rastúcemu počtu nových klientov a klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú, zaznamenala banka aj v prvom polroku dynamický rast zostatkov na bežných účtoch. Tie medziročne vzrástli o 37 %. Záujmu klientov sa však tešili aj klasické termínované vklady – najmä vklady s dvojročnou a trojročnou viazanosťou, ktoré medziročne rástli o 22 %. Celkové vklady obyvateľstva dosiahli ku koncu júna úroveň 1 036 mil. eur, čo bolo o 3 % viac ako minulý rok.

Prima banka aj v prvom polroku pokračovala v rekordnom raste úverov obyvateľstvu. Pod výrazný nárast sa podpísali najmä hypotéky, ktoré rástli medziročne o 56 % – teda najrýchlejšie na trhu. Rast portfólia hypoték ťahal nielen najjednoduchší proces prenášania nevýhodných hypoték z iných bánk do Prima banky, ale aj atraktívna a férová ponuka úrokovej sadzby 2,5 % pre každého. Silné tempo rastu si udržali aj spotrebné úvery a medziročne vzrástli o 39 %. Celkový objem retailových úverov tak Prima banka medziročne zvýšila o 52 % na úroveň 589 mil. eur a rástla tak aj naďalej 4-krát rýchlejšie ako zvyšok trhu.

Silný rast retailu pozitívne ovplyvňuje aj čistý úrokový výnos banky, ktorý medziročne vzrástol o 28 %. Vďaka zjednodušovaniu a zefektívňovaniu svojich činností sa Prima banke aj napriek pokračujúcim investíciám do rozvoja banky podarilo ďalej znižovať prevádzkové náklady. Tie medziročne klesli o 6 %. Za prvý polrok tak banka zaznamenala medziročný nárast prevádzkového zisku o 6,1 mil. eur.

Prima banka pokračovala v konzervatívnej tvorbe opravných položiek a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je naďalej jedno z najlepších na trhu. Celkový hospodársky výsledok sa napriek zaťaženiu bankovým odvodom a odvodom do Fondu ochrany vkladov v celkovej výške 4,7 mil. eur medziročne zlepšil o 5 mil. eur. Banka tak prvý polrok 2014 uzavrela s čistým ziskom 259 tis. eur.

Kľúčové údaje k 30. júnu 2014 – medziročné porovnanie:

 • medziročný nárast objemu retailových úverov o: 52 % na 589 mil. €
 • medziročný nárast objemu retailových vkladov o 3 % na 1 036 mil. €
 • zvýšenie počtu obchodných miest o 12 nových pobočiek na celkovo 96 pobočiek
 • zvýšenie počtu bankomatov o 45 nových bankomatov na celkovo 190 bankomatov
 • pokračujúci medziročný pokles celkových prevádzkových nákladov o 6 %
 • celková kapitálová primeranosť 12,5 %
 • ukazovateľ kapitálu Tier-I na úrovni 9,8 %  s rezervou spĺňa odporúčanie NBS
 • veľmi silná likvidita – pomer úverov a vkladov na úrovni 83 %
 • konzervatívna tvorba opravných položiek v hodnote 5,5 mil. €
 • osobitný bankový odvod a odvod do Fondu ochrany vkladov vo výške 4,7 mil. €
 • medziročné zlepšenie prevádzkového zisku o 6,1 mil. € na 6,3 mil. €
 • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 5 mil. € na 259 tis. €

Zverejnené dňa: 24. 7. 2014


späť na zoznam