Prima banka zvýšila v 1. štvrťroku svoj čistý zisk na 3,5 mil. eur

späť

Aj v úvode tohto roka sa Prima banke podarilo udržať vynikajúce biznisové výsledky a to napriek ešte náročnejším trhovým podmienkam v podobe nízkych úrokových sadzieb a masívnej regulácie. Vďaka širokej sieti pobočiek a bankomatov, ktorými Prima banka pokrýva všetkých 79 okresov Slovenska, ale aj vďaka maximálne jednoduchej, výhodnej a transparentnej produktovej ponuke sa banke kontinuálne darí zvyšovať počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú a taktiež aj ich spokojnosť. Aj to stojí za pokračujúcim dynamickým rastom zostatkov na bežných účtoch, ktoré Prima banka za 1. štvrťrok v medziročnom porovnaní zvýšila o 35 %. Obľube sa tešia aj termínované vklady, ktorých objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 3,3 % na 812 mil. eur. Celkové vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 10 % na 1,324 mld. eur.

Dynamický rast banky ťahali aj v 1. štvrťroku najmä retailové úvery, v ktorých Prima banka dlhodobo  potvrdzuje silnú pozíciu najmä vďaka svojej jednoduchosti a transparentnosti. Celkový objem hypoték v medziročnom porovnaní vzrástol o 21,5 % na viac ako 1,1 mld. eur. Spotrebné úvery vzrástil za 1. štvrťrok medziročne o 13 % na 135 mil. eur. Celkové retailové úvery banka medziročne zvýšila o 20 % na 1,227 mld. eur.

K výborným výsledkom za 1. štvrťrok opäť prispelo trvalé zameranie banky na jednoduchosť a vnútornú efektivitu, vďaka čomu sa banke v 1. štvrťroku podarilo v medziročnom porovnaní zníži prevádzkové náklady o 7 % a to aj napriek pokračujúcej expanzii. Prima banka aj naďalej ostáva meximálne konzervatívna a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je naďalej jedno z najlepších na trhu. Hospodárenie za 1. štvrťrok Prima banka uzatvorila s čistým ziskom 3,5 mil. eur, ktorý v medziročnom porovnaní zvýšila o 2 %.

Kľúčové údaje k 31. marcu 2017 - medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 12 % na 1 806 mil. €
  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 20 % na 1 227 mil. €
  • medziročný nárast vkladov o 12 % na 1 995 mil. €
  • medziročný nárast retailových vkladov o 10 % na 1 324 mil. €
  • zvýšenie počtu pobočiek na celkovo 110 a bankomatov na celkovo 234
  • silná kapitálová primeranosť 13,2 %, kapitál Tier-I na úrovni 11,7 %
  • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 90,4 %
  • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 2 % z 3,4 mil. € na 3,5 mil. €

Zverejnené dňa: 4. 5. 2017


späť na zoznam