Prima banka zvýšila v 1. polroku 2017 čistý zisk na 6,8 mil. eur. Stala sa zároveň bankou s treťou najväčšou pobočkovou sieťou.

späť

Prvá polovica tohto roka bola pre Prima banku z biznisového pohľadu opäť úspešná a to aj napriek ešte náročnejším trhovým podmienkam. Banka potvrdila svoj dynamický rast a to vo všetkých kľúčových oblastiach svojho biznisu. Rast banky ťahali najmä retailové úvery, v ktorých Prima banka dlhodobo potvrdzuje svoju silnú pozíciu na trhu. Celkový objem hypoték v medziročnom porovnaní vrástol o viac ako 20 % na 1,170 mld. eur. Spotrebné úvery vzrástli za 1. polrok medziročne o 11 % na 140 mil. eur. Celkové retailové úvery banka medziročne zvýšila o 19 % na 1,321 mld. eur.

Prima banke sa aj vďaka svojej dlhodobo transparentnej, férovej a maximálne výhodnej produktovej ponuke darí zvyšovať počet klientov, ktorí s ňou aktívne bankujú. Aj vďaka tomu banke za 1. polrok vzrástli zostatky na bežných účtoch medziročne o viac ako 33 % a kontinuálny rast zaznamenávajú aj termínované vklady, ktorých objem medziročne vzrástol na 814 mil. eur. Celkové vklady obyvateľstva banka v medziročnom porovnaní zvýšila o takmer 10 % na 1,363 mld. eur.

Silný biznisový rast opäť vo veľkej miere podporila aj široká predajná sieť Prima banky v podobe 113 pobočiek a 236 bankomatov, ktoré majú klienti aktuálne k dispozícii vo všetkých 79 okresoch Slovenska. Prima banka pokračovala v rozširovaní svojej pobočkovej a bankomatovej siete a v priebehu 1. polroka sa stala po Slovenskej sporiteľni a VÚB banke bankou s treťou najväčšou pobočkovou sieťou, pričom v súčasnosti má už o 4 pobočky viac, ako Tatra banka a ČSOB, ktoré pokračovali v zatváraní pobočiek.

K výborným výsledkom za 1. polrok prispelo aj trvalé zameranie banky na jednoduchosť a vnútornú efektivitu, vďaka čomu sa banke podarilo v medziročnom porovnaní znížiť prevádzkové náklady o 6 % a to aj napriek pokračujúcej expanzii. Prima banka aj naďalej ostáva maximálne konzervatívna a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je stále jedno z najlepších na trhu. Hospodárenie za 1. polrok Prima banka uzatvorila s čistým ziskom 6,8 mil. eur, ktorý v medziročnom porovnaní zvýšila o 3 %.


Kľúčové údaje k 30. júnu 2017 – medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 12 % na 1 866 mil. €

  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 19 % na 1 321 mil. €

  • medziročný nárast vkladov o 10 % na 2 016 mil. €

  • medziročný nárast retailových vkladov o 10 % na 1 363 mil. €

  • zvýšenie počtu pobočiek na celkovo 113 a bankomatov na celkovo 236

  • silná kapitálová primeranosť 12,3 %, kapitál Tier-I na úrovni 11,0 %

  • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 92 %

  • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 3 % z 6,6 mil. € na 6,8 mil. €

Dňa 1. 8. 2017 dôjde ku zlúčeniu Sberbank Slovensko s Prima bankou, pričom nástupníckou spoločnosťou sa stane Prima banka. Klienti Sberbank budú môcť aj po právnom zlúčení využívať svoje produkty a služby tak, ako doteraz (zachované ostanú ich pôvodné čísla účtov, platobné karty, elektronické bankovníctvo a ďalšie) a postupne navyše získajú prístup k atraktívnym produktom a službám Prima banky. K dispozícii budú mať aj výrazne širšiu pobočkovú a bankomatovú sieť.

Zverejnené dňa: 17. 7. 2017


späť na zoznam