Prima banka v 1. polroku opäť s rekordným rastom retailových úverov. Prevádzkový zisk banky vzrástol na 11,6 mil. eur

späť

Bratislava, 15. júla 2015 – Prima banka aj v 1. polroku potvrdila svoj dynamický rast vo všetkých kľúčových oblastiach biznisu a opäť tak obhájila pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky. Objem úverov obyvateľstvu zvýšila medziročne o 42 % na 835 mil. eur, pričom najrýchlejšie tempo rastu zaznamenali hypotéky so 45 % medziročným rastom. Prima banke sa opäť zvýšil aj počet nových a aktívnych klientov, čo prispelo k 34 % nárastu zostatkov na bežných účtoch. Banke sa darilo aj v retailových vkladoch, ktoré dosiahli 1,1 mld. eur. Hospodárenie za 1. polrok Prima banka uzatvorila s prevádzkovým ziskom 11,6 mil. eur a čistý zisk banke narástol takmer 10-násobne na úroveň 2,5 mil. eur.

Prima banka úspešne pokračuje v napĺňaní svojej dlhodobej stratégie zameranej na rýchlosť, jednoduchosť, férovosť a transparentnosť. Portfólio retailových úverov banky v 1. polroku medziročne rástlo o 42 % a Prima banka tak v úveroch rástla naďalej takmer 4-krát rýchlejšie ako zvyšok trhu. Pod výrazné tempo rastu sa pozitívne podpísali najmä hypotéky so 45 % medziročným nárastom. Rast hypoték ťahal nielen najjednoduchší a najrýchlejší proces refinancovania na trhu, ale aj výhodná a transparentná úroková sadzba 1,8 % pre každého. Dynamické tempo rastu si udržali aj spotrebné úvery s medziročným nárastom o 31 %.

Aj naďalej rastie počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú a aj vďaka tomu zostatky na bežných účtoch medziročne vzrástli o 34 %. Pribúda aj počet klientov, ktorí využívajú pravidelné Sporenie k Osobnému účtu a v oblasti depozít banka opäť posilnila štruktúru svojich termínovaných vkladov. Najväčší záujem mali klienti o vklady s dvojročnou a trojročnou viazanosťou, ktoré rástli medziročne o 24 %.

K vynikajúcim obchodným výsledkom banky prispieva aj široká sieť pobočiek. Prima banka je spolu so Slovenskou sporiteľňou a VÚB bankou jednou z troch bánk, ktoré svojimi pobočkami a bankomatmi pokrývajú všetkých 79 okresov Slovenska. V posledných rokoch Prima banka počet pobočiek a bankomatov viac ako zdvojnásobila a v súčasnosti jej sieť tvorí 104 pobočiek a 213 bankomatov. Nové pobočky sa na predaji kľúčových produktov banky podieľajú významným podielom až 45 %.

Vďaka dynamickému rastu biznisu rástol čistý úrokový výnos Prima banky v 1. polroku medziročne o 20 %. Prevádzkový zisk banka zlepšila medziročne o 5,3 mil. eur na 11,6 mil. eur a čistý zisk banke narástol takmer 10-násobne na 2,5 mil. eur.

Kľúčové údaje k 30. júnu 2015 – medziročné porovnanie:

 • medziročný nárast objemu retailových úverov o 42 % na 835 mil. €
 • medziročný nárast objemu hypoték o 45 % na 716 mil. €
 • medziročný rast retailových vkladov o 6 % na 1 100 mil. €
 • medziročný rast zostatkov na bežných účtoch o 34 %
 • medziročný rast termínovaných vkladov s dvojročnou a trojročnou viazanosťou o 24 %
 • zvýšenie počtu pobočiek o 8 na celkovo 104 pobočiek
 • zvýšenie počtu bankomatov o 23 na celkovo 213 bankomatov
 • posilnenie ukazovateľa kapitálu Tier-I na úroveň 11,3 %, celková kapitálová primeranosť 13,4 %
 • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 90,3 %
 • konzervatívna tvorba opravných položiek v hodnote 6,1 mil. €
 • osobitný bankový odvod a odvod do Fondu ochrany vkladov vo výške 1,9 mil. €
 • medziročný rast prevádzkového zisku o 5,3 mil. € na 11,6 mil. €
 • medziročný rast hospodárskeho výsledku o 2,3 mil. € na 2,5 mil. €

Zverejnené dňa: 15. 7. 2015


späť na zoznam