Prima banka rástla v retailových úveroch 3-krát rýchlejšie ako trh. Čistý zisk banky za rok 2015 vzrástol 10-násobne na 5 mil. eur

späť

Bratislava, 22. marca 2016 – Prima banka dosiahla aj v roku 2015 dynamický rast vo všetkých kľúčových oblastiach biznisu a už tretí rok po sebe obhájila pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky na Slovensku. Významný nárast zaznamenala banka najmä v oblasti úverov obyvateľstvu, kde medziročne zvýšila celkový objem úverov o 33 % na 975 mil. eur, a rástla takmer 3-krát rýchlejšie ako trh. Vklady obyvateľstva Prima banka medziročne zvýšila o 14 % na 1,175 mld. eur. Aj napriek negatívnemu vplyvu nízkych úrokových sadzieb ako aj regulatívnych a legislatívnych opatrení čistý úrokový výnos banky medziročne vzrástol o 4,8 % a Prima banka uzavrela hospodárenie za rok 2015 s prevádzkovým ziskom 21,4 mil. eur. Čistý zisk banky vzrástol takmer desaťnásobne na 5 mil. eur.

Vďaka konzistentnému napĺňaniu dlhodobej stratégie zameranej na rozvoj retailu bol minulý rok pre Prima banku vo všetkých kľúčových oblastiach biznisu opäť mimoriadne úspešný, a to nielen z pohľadu biznisu ale aj z pohľadu posilnenia pozície v spokojnosti a lojalite svojich klientov. Prima banka už tretí rok po sebe obhájila pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky a nezávislé prieskumy spoločností GfK Slovakia a TNS Slovakia zároveň potvrdili, že Prima banka je už tretí rok po sebe bankou s najspokojnejšími klientmi spomedzi najväčších slovenských bánk. Za biznisovým rastom a za spokojnosťou klientov okrem ďalšieho posilnenia konkurenčných výhod v podobe atraktívnej, transparentnej, výhodnej a férovej ponuky produktov a služieb stála aj dostupnosť banky a ešte širšia predajná sieť, ktorú v súčasnosti tvorí 108 pobočiek a 223 bankomatov. Prima banka je spolu so Slovenskou sporiteľňou a VÚB bankou jednou z troch bánk, ktoré majú pobočky vo všetkých 79 okresoch Slovenska.

Aj naďalej výrazne rástol počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú a výhody Osobného účtu využíva už 115 tisíc z nich. Spomedzi výhod k účtu klienti najviac oceňujú Odmenu za platby kartou, ktorú dnes poskytujeme ako jediná banka na trhu, či zvýhodnené úrokové sadzby na Termínovaných vkladoch. Stále viac klientov využíva aj atraktívne Sporenie, ktoré poskytujeme k Osobnému, ale aj Detskému a Študentskému účtu. Celkové vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 14 % na 1,175 mld. eur.

V úveroch obyvateľstvu Prima banka v uplynulom roku opäť potvrdila svoju silnú pozíciu, keď portfólio retailových úverov zvýšila medziročne o 33 % na úroveň 975 mil. eur. Banka tak aj naďalej rástla niekoľkonásobne rýchlejšie ako trh. Rovnaké úroky pre každého, bez dodatočných podmienok a háčikov, ako aj najrýchlejší a najjednoduchší proces refinancovania úverov bodovali opäť hlavne pri hypotékach, ktoré rástli medziročne o 36 % a v závere roku sa vyšplhali na 847 mil. eur. Darilo sa aj spotrebným úverom, ktoré rástli medziročne o 22 %.

Výborné výsledky v oblasti retailu pozitívne ovplyvnili aj čistý úrokový výnos banky, ktorý napriek ďalšiemu poklesu úrokových sadzieb medziročne vzrástol o 4,8 %. Prima banka pokračovala v konzervatívnej tvorbe opravných položiek a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je stále jedno z najlepších na trhu. Banka si zároveň aj naďalej udržiava veľmi silnú pozíciu tak v oblasti likvidity, ako aj kapitálu. Napriek negatívnemu vplyvu nízkych úrokových sadzieb ako aj regulatívnych a legislatívnych opatrení zvýšila Prima banka prevádzkový zisk o 7,2 mil. eur na 21,4 mil. eur. Čistý zisk banky vzrástol 10-násobne na 5 mil. eur.

„Vďaka silnému rastu v oblasti retailu ako aj trvalému zameraniu na vnútorné zjednodušovanie a efektivitu sú naše finančné výsledky opäť výrazne lepšie ako sme plánovali,povedal generálny riaditeľ Prima banky Jan Rollo.

 

Kľúčové údaje k 31. decembru 2015 – medziročné porovnanie:

 • medziročný nárast objemu úverov o 15 % na 1 581 mil. €
 • medziročný nárast objemu retailových úverov o 33 % na 975 mil. €
 • medziročný rast vkladov o 15 % na 1 682 mil. €
 • medziročný rast retailových vkladov o 14 % na 1 175 mil. €
 • zvýšenie počtu pobočiek o 5 na celkovo 107 pobočiek a bankomatov o 16 na 222
 • silná kapitálová primeranosť 13,7 %, kapitál Tier-I na úrovni 11,7 %
 • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 93,8 %
 • konzervatívna tvorba opravných položiek v hodnote 12,9 mil. €
 • bankový odvod, odvod do Fondu ochrany vkladov a rezolučného fondu vo výške 4,5 mil. €
 • medziročný rast prevádzkového zisku zo 14,2 mil. € na 21,4 mil. €
 • medziročný rast hospodárskeho výsledku z 0,5 mil. € na 5 mil. €

Zverejnené dňa: 22. 3. 2016


späť na zoznam