Prima banka pokračuje v rekordnom raste retailových úverov. Čistý zisk banky za 1. polrok vzrástol na 6,6 mil. eur

späť

Bratislava, 15. júla 2016 – Prima banka úspešne pokračuje vo svojom dynamickom raste a aj v 1. polroku 2016 obhájila pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky. Za rastom stáli najmä úvery obyvateľstvu, ktorých objem medziročne vzrástol o 33 % na 1,111 mld. eur. Retailové vklady rástli medziročne o 14 % na 1,248 mld. eur a ich rast ťahali predovšetkým zostatky na bežných účtoch, ktorých objem banka kontinuálne zvyšuje vďaka rastúcemu počtu klientov. Za 1. polrok 2016 Prima banka v medziročnom porovnaní viac ako zdvojnásobila svoj čistý zisk na 6,6 mil. eur.

Prima banka aj naďalej pokračuje v konzistentnom napĺňaní svojej dlhodobej stratégie zameranej najmä na rozvoj retailu. V 1. polroku 2016 banka opäť potvrdila svoju silnú pozíciu v úveroch obyvateľstvu, ktoré medziročne zvýšila o 33 % na 1,111 mld. eur, a rástla tak aj naďalej 3-krát rýchlejšie ako trh. Najrýchlejšie tempo rastu pritom zaznamenali hypotéky, ktorých objem medziročne vzrástol o 36 % na 973 mil. eur. U klientov boduje najmä rovnaký úrok pre každého, bez dodatočných podmienok a háčikov, ako aj najrýchlejší a najjednoduchší proces prenesenia hypotéky z inej banky do Prima banky. Spotrebné úvery rástli medziročne o 18 % na 126 mil. eur.

Aj naďalej rastie počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú, vďaka čomu zostatky na bežných účtoch vzrástli medziročne o 35 %. Stále viac klientov využíva atraktívne pravidelné Sporenie k Osobnému, Detskému a Študentskému účtu a v oblasti depozít banka opäť posilnila štruktúru svojich termínovaných vkladov, ktorých objem vzrástol medziročne o 10 %. Celkové vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 14 % na 1,248 mld. eur.

Za výrazným biznisovým rastom a úspechom Prima banky u klientov stojí transparentná, férová a výhodná ponuka produktov a služieb ako aj široká predajná sieť, ktorú v súčasnosti tvorí 108 pobočiek a 226 bankomatov. Prima banka je spolu so Slovenskou sporiteľňou a VÚB bankou jednou z troch bánk, ktoré svojimi pobočkami a bankomatmi pokrývajú všetkých 79 okresov Slovenska.

K výborným výsledkom prispelo okrem výrazného biznisového rastu aj ďalšie zameranie banky na jednoduchosť a efektivitu svojich činností, prevádzkové náklady sa podarilo medziročne znížiť o 4,5 %. Banka pokračovala v konzervatívnej tvorbe opravných položiek a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je aj naďalej jedno z najlepších na trhu. Za 1. polrok 2016 Prima banka v medziročnom porovnaní viac ako zdvojnásobila svoj čistý zisk na 6,6 mil. eur.

Kľúčové údaje k 30. júnu 2016 – medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 14 % na 1 667 mil. €
  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 33 % na 1 111 mil. €
  • medziročný rast vkladov o 13 % na 1 831 mil. €
  • medziročný rast retailových vkladov o 14 % na 1 248 mil. €
  • zvýšenie počtu pobočiek o 4 na celkovo 108 pobočiek a bankomatov o 13 na 226 bankomatov
  • silná kapitálová primeranosť 13,3 %, kapitál Tier-I na úrovni 11,6 %
  • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 91 %
  • konzervatívna tvorba opravných položiek v hodnote 3,4 mil. €
  • bankový odvod, odvod do Fondu ochrany vkladov a rezolučného fondu vo výške 2,8 mil. €
  • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku z 2,5 mil. € na 6,6 mil. €

Zverejnené dňa: 15. 7. 2016


späť na zoznam