Prima banka pokračuje v raste a svoj zisk v 3. štvrťroku zvýšila na 8,9 mil. eur. V retailových úveroch banka zaznamenala ich historicky najvýraznejší rast.

späť

BRATISLAVA, 20. októbra 2017 – Prima banka aj naďalej potvrdzuje svoju silnú pozíciu v retaili a má za sebou ďalší biznisovo úspešný štvrťrok, v ktorom rástla v kľúčových oblastiach opäť výrazne rýchlejšie ako trh. Objem úverov obyvateľstvu banka medziročne zvýšila o 66% na 1,903 mld. eur, vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 70% na celkový objem 2,140 mld. eur. Približne pätinu celkového medziročného rastu banky tvoril organický rast Prima banky a pod zvyšnú časť sa podpísal jednorazový vplyv v podobe prevzatia portfólia bývalej Sberbank Slovensko k 1.8.2017. Prima banke sa aj v trhovo náročnom prostredí podarilo zvýšiť čistý zisk k 30. 9. 2017 na 8,9 mil. eur.

Rast Prima banky ťahali predovšetkým retailové úvery, pod ktorých dynamický rast sa pozitívne podpísali najmä hypotéky. Tie v medziročnom porovnaní vzrástli o 68% na 1,691 mld. eur. Prima banka je aj naďalej jediná banka na trhu, ktorá na hypotékach poskytuje jednotný úrok pre každého a to bez dodatočných podmienok či háčikov. Zo svojej výhodnej, férovej a transparentnej ponuky biznisovo ťažila aj v legislatívne a trhovo náročnom prostredí. Spotrebné úvery banky vzrástli v 3. štvrťroku medziročne o 51% na 196 mil. eur. Celkové retailové úvery banka medziročne zvýšila o 66% na 1,903 mld. eur a v tomto roku zaznamenala ich historicky najvýraznejší rast.

Banke naďalej dynamicky rástol aj počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú. Zostatky na bežných účtoch medziročne vzrástli o 90% na 653 mil. eur, objem termínovaných vkladov banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 59% na 1,266 mld. eur. Celkové vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 70% na 2,140 mld. eur.

Silný biznisový rast opäť vo veľkej miere podporila aj široká predajná sieť Prima banky v podobe 127 pobočiek a 282 bankomatov, ktoré majú klienti aktuálne k dispozícii vo všetkých 79 okresoch Slovenska. V septembri navyše Prima banka otvorila ďalšiu novú pobočku v Leviciach a ďalej tak zvýšila dostupnosť svojich služieb v Nitrianskom kraji.  Vďaka kontinuálnemu rozširovaniu svojej pobočkovej a bankomatovej siete je dnes Prima banka bankou s treťou najväčšou sieťou pobočiek a bankomatov.

K pozitívnym hospodárskym výsledkom banke naďalej pomáha jej trvalé zameranie na jednoduchosť a vnútornú efektivitu. Prima banka aj naďalej ostáva maximálne konzervatívna a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je stále jedno z najlepších na trhu. Hospodárenie za 3. štvrťrok Prima banka uzatvorila s čistým ziskom 8,9 mil. eur, ktorý v medziročnom porovnaní zvýšila o 5%.

Kľúčové údaje k 30. septembru 2017 – medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 73% na 2 959 mil. € (organický rast Prima banky 13%)
  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 66 % na 1 903 mil. € (organický rast Prima banky 21%)
  • medziročný nárast vkladov o 67% na 3 139 mil. € (organický rast Prima banky 12%)
  • medziročný nárast retailových vkladov o 70 % na 2 140 mil. € (organický rast Prima banky 12%)
  • zvýšenie počtu pobočiek na celkovo 127 a bankomatov na celkovo 282
  • silná kapitálová primeranosť 15,10%, kapitál Tier-I na úrovni 13,96%
  • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 90%
  • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 5% z 8,4 mil. € na 8,9 mil. €

Zverejnené dňa: 20. 10. 2017


späť na zoznam