Prima banka pokračuje v dynamickom raste. 1. štvrťrok ukončila s prevádzkovým ziskom 6,5 mil. eur

späť

Bratislava, 30. apríla 2015 – Prima banka úspešne pokračuje vo svojom kontinuálnom raste a aj v 1. štvrťroku obhájila pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky. V úvode roku sa banke opäť darilo najmä v úveroch obyvateľstvu, ktorých objem medziročne vzrástol o 47 % na 773 mil. eur. Najrýchlejšie tempo rastu pritom zaznamenali hypotéky s 50 % medziročným rastom. Vďaka rastúcemu počtu klientov zostatky na bežných účtoch vzrástli medziročne o 34 % a z vkladových produktov sa záujmu tešili najmä dvojročné a trojročné termínované vklady s 29 % medziročným nárastom. Dynamický rast v retaili pozitívne ovplyvnil čistý úrokový výnos, ktorý medziročne vzrástol o 35 %. Prima banka tak 1. štvrťrok uzatvorila s výrazným medziročným rastom a prevádzkovým ziskom 6,5 mil. eur.

Prima banke sa aj v úvode roku 2015 darilo naďalej úspešne napĺňať svoju dlhodobú stratégiu zameranú na rozvoj retailu. Portfólio retailových úverov banky v 1. štvrťroku medziročne rástlo o 47 % a Prima banka tak v úveroch rástla aj naďalej 4-krát rýchlejšie ako zvyšok trhu. Férová a transparentná ponuka, rovnaké úroky pre každého ako aj najrýchlejší a najjednoduchší proces poskytovania a refinancovania úverov bodovali opäť pri hypotékach, ktoré rástli medziročne až o 50 %. Úvod roka bol úspešný aj v oblasti spotrebných úverov, tie medziročne vzrástli o 36 %.

Rastie aj počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú a aj vďaka tomu zostatky na bežných účtoch medziročne vzrástli o 34 %. Stále viac klientov využíva pravidelné Sporenie k Osobnému účtu a banke sa opäť podarilo posilniť štruktúru termínovaných vkladov, z ktorých až tri štvrtiny tvoria vklady s dvojročnou a trojročnou viazanosťou. Tie medziročne rástli až o 29 %.

Aj v úvode roku pokračovala Prima banka v rozvoji svojej predajnej siete a nové pobočky otvorila v Štúrove a v Šuranoch. Zároveň ukončila remodeling pôvodných pobočiek, konkrétne v Ružomberku a v Lučenci. V súčasnosti má Prima banka celkovo 104 pobočiek a 212 bankomatov a spolu so Slovenskou sporiteľňou a VÚB bankou je jednou z troch bánk, ktoré svojimi pobočkami a bankomatmi pokrývajú všetkých 79 okresov Slovenska.

Vďaka dynamickému rastu biznisu rástol čistý úrokový výnos Prima banky v 1. štvrťroku medziročne o 35 %. Prevádzkový zisk banka zlepšila v medziročnom porovnaní o 3,9 mil. eur na 6,5 mil. eur a hospodárenie za 1. štvrťrok uzatvorila s čistým ziskom vo výške 1, 015 mil. eur.

„V apríli uplynuli štyri roky od začiatku budovania Prima banky a aj výsledky za 1. štvrťrok potvrdili správnosť nastavenej stratégie zameranej na rozvoj retailu. Biznisové aj hospodárske výsledky sú výrazne lepšie, ako sme v tejto fáze rozvoja banky plánovali a v dynamickom raste chceme pokračovať aj naďalej,“ uviedol generálny riaditeľ Prima banky Jan Rollo.

Kľúčové údaje k 31. marcu 2015 – medziročné porovnanie:

 • medziročný nárast objemu retailových úverov o 47 % na 773 mil. €
 • medziročný nárast objemu hypoték o 50 % na 658 mil.  €
 • medziročný rast retailových vkladov o 3,5 % na 1 051 mil. €
 • medziročný rast zostatkov na bežných účtoch o 34 %
 • medziročný rast termínovaných vkladov s dvojročnou a trojročnou viazanosťou o 29 %
 • zvýšenie počtu pobočiek o 8 na celkovo 103 pobočiek
 • zvýšenie počtu bankomatov o 36 na celkovo 211 bankomatov
 • posilnenie ukazovateľa kapitálu Tier-I na úroveň 11,8 %, celková kapitálová primeranosť 14,1 %
 • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 89,8 %
 • konzervatívna tvorba opravných položiek v hodnote 2,6 mil. €
 • osobitný bankový odvod a odvod do Fondu ochrany vkladov vo výške 1,1 mil. € 
 • medziročné zlepšenie prevádzkového zisku o 3,9 mil. € na 6,5 mil. €
 • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 904 tis. € na 1 015 tis. €

 

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Eva Čonková

riaditeľka odboru marketingu a komunikácie

Tel.:  +421 910 511 406

E-mail: eva.conkova@primabanka.sk 

 

Zverejnené dňa: 30. 4. 2015


späť na zoznam