Prima banka aj v roku 2014 s rekordným rastom retailových úverov. Prevádzkový zisk viac ako zdvojnásobila na 14,2 mil. eur.

späť

Bratislava, 27. marca 2015 – Prima banka potvrdila svoj dynamický rast vo všetkých kľúčových oblastiach biznisu aj v roku 2014. Objem úverov obyvateľstvu medziročne zvýšila o 48 % na 732 mil. eur a rástla tak opäť 4-krát rýchlejšie ako zvyšok trhu. Aj dynamický rast retailových úverov pozitívne ovplyvnil čistý úrokový výnos, ktorý medziročne vzrástol o 24 %. Hospodárenie za rok 2014 uzatvorila Prima banka s prevádzkovým ziskom 14,2 mil. eur. K vynikajúcim výsledkom prispelo aj ďalšie posilnenie siete pobočiek, ktorými banka v roku 2014 pokryla všetkých 79 okresov Slovenska.

Prima banka aj naďalej pokračovala v napĺňaní svojej dlhodobej stratégie zameranej na rozvoj retailu a rok 2014 bol pre ňu z pohľadu biznisu opäť mimoriadne úspešný. Banka už druhý rok po sebe obhájila pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky. Nezávislé prieskumy spoločností GfK Slovakia a TNS Slovakia zároveň potvrdili, že Prima banka má už druhý rok po sebe aj najspokojnejších klientov spomedzi najväčších slovenských bánk. V rámci zvyšovania dostupnosti svojich služieb Prima banka otvorila  v uplynulom roku ďalších 11 nových pobočiek a počet bankomatov zvýšila o 42. Spolu s dvomi najväčšími hráčmi na trhu sa tak stala jednou z troch bánk, ktoré svojimi pobočkami a bankomatmi pokrývajú všetkých 79 slovenských okresov.

Širšia a kvalitnejšia predajná sieť pozitívne prispela k ďalšiemu nárastu nových klientov a na predaji kľúčových produktov sa nové pobočky podieľajú už viac ako 40 % podielom. Výrazne rástol aj počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú, čo prispelo k zrýchleniu medziročného rastu zostatkov na bežných účtoch na 43 %. Banke sa darilo naďalej zlepšovať štruktúru retailových vkladov, pričom záujmu klientov sa tešili najmä termínované vklady s dvojročnou a trojročnou viazanosťou, ktoré medziročne rástli o 35 %. Ponuku Sporenia k Osobnému účtu Prima banka v minulom roku doplnila aj o možnosť Sporenia k Detskému účtu a Študentskému účtu a počet klientov využívajúcich pravidelné sporenie s atraktívnou garantovanou sadzbou medziročne vzrástol o 47 %. Celkové vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 1,1 % na úroveň 1,033 mld. eur.

Aj v uplynulom roku sa Prima banka v oblasti biznisu zamerala predovšetkým na oblasť úverovania občanov. Jasná, transparentná a férová ponuka s najrýchlejším a najjednoduchším procesom poskytnutia a refinancovania úveru prispela k tomu, že celkové úvery obyvateľstvu rástli medziročne o 48 % a v závere roku 2014 prekonali hranicu 700 mil. eur. Pod ich výrazné tempo rastu sa v minulom roku pozitívne podpísali najmä hypotéky. Portfólio hypoték dosiahlo v minulom roku objem 625 mil. eur a medziročne rástlo o 51 %. Jeho rast ťahal nielen najjednoduchší proces refinancovania na trhu, ale aj výhodná a transparentná úroková sadzba pre každého, bez dodatočných podmienok. Darilo sa aj spotrebným úverom, ktorých objem medziročne vzrástol o 36 %.

Vynikajúce výsledky v oblasti retailu sa opäť podpísali pod rast čistého úrokového výnosu, ktorý Prima banka medziročne zlepšila o 24 %. Prevádzkový zisk za rok 2014 banka viac ako zdvojnásobila na 14,2 mil. eur. Prima banka pokračovala v konzervatívnej tvorbe opravných položiek a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je aj naďalej jedno z najlepších na trhu. V súvislosti s očakávaným ďalším dynamickým rastom biznisu zvýšila Prima banka v priebehu septembra základné imanie o 22 mil. eur a posilnila tak svoju kapitálovú pozíciu. Svoj hospodársky výsledok Prima banka medziročne zlepšila o 6,1 mil. eur a rok 2014 uzatvorila s čistým ziskom 511 tis. eur.

„Naše finančné výsledky sú výrazne lepšie, ako sme plánovali, a to najmä vďaka mimoriadne silnému rastu v oblasti retailu. V napĺňaní našej dlhodobej stratégie budeme pokračovať aj v roku 2015, kedy očakávame ďalší rast v kľúčových oblastiach biznisu, aj ďalšie zlepšenie hospodárskeho výsledku,“  povedal Jan Rollo, generálny riaditeľ Prima banky.

 

Kľúčové údaje k 31. decembru 2014 – medziročné porovnanie:

 • medziročný nárast objemu retailových úverov o 48 % na 732 mil. € 
 • medziročný nárast objemu hypoték o 51 % na 625 mil.  €
 • medziročný nárast objemu retailových vkladov o 1,1 % na 1 033 mil. €
 • medziročný nárast objemu zostatkov na bežných účtoch o 43 %
 • medziročný nárast objemu na termínovaných vkladoch s dvoj a trojročnou viazanosťou o 35 %
 • zvýšenie počtu pobočiek o 11 na celkovo 102 pobočiek
 • zvýšenie počtu bankomatov o 42 na celkovo 206 bankomatov
 • posilnenie ukazovateľa kapitálu Tier-I na úroveň 12,3 %, celková kapitálová primeranosť 14,5 %
 • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 88,8 %
 • konzervatívna tvorba opravných položiek v hodnote 12,7 mil. €
 • osobitný bankový odvod a odvod do Fondu ochrany vkladov vo výške 6,6 mil.€ 
 • medziročné zlepšenie prevádzkového zisku o 7,9 mil. € na 14,2 mil. €
 • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 6,1 mil. € na 511 tis. €

Zverejnené dňa: 27. 3. 2015


späť na zoznam