Prima banka aj v 3. štvrťroku s rekordným rastom retailových úverov. Prevádzkový zisk banky vzrástol na 17 mil. eur

späť

Bratislava, 6. novembra 2015 – Prima banka úspešne pokračuje vo svojom kontinuálnom raste a aj v 3. štvrťroku obhájila pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky. Objem úverov obyvateľstvu zvýšila medziročne o 38 % na 917 mil. eur, pričom najrýchlejšie tempo rastu zaznamenali hypotéky so 41 % medziročným rastom. Retailové depozitá rástli o 9 % a vďaka rastúcemu počtu aktívnych klientov najrýchlejšie rástli zostatky na bežných účtoch s 32 % medziročným rastom. Hospodárenie za 3. štvrťrok Prima banka uzatvorila s prevádzkovým ziskom 17 mil. eur a čistý zisk banke narástol viac ako 10-násobne na úroveň 4 mil. eur.

Prima banka naďalej pokračuje v napĺňaní svojej dlhodobej stratégie zameranej na rýchlosť, jednoduchosť, férovosť a transparentnosť a 3. štvrťrok bol pre ňu z pohľadu biznisu opäť mimoriadne úspešný. Portfólio retailových úverov medziročne rástlo o 38 % a Prima banka tak v úveroch rástla 3-krát rýchlejšie ako zvyšok trhu. Výhodná a transparentná ponuka, rovnaké úroky pre každého ako aj najjednoduchší a najrýchlejší proces refinancovania úverov bodovali opäť najmä pri hypotékach, ktoré rástli medziročne o 41 %. Darilo sa aj spotrebným úverom, ktorých objem medziročne vzrástol o 28%.

Aj naďalej rastie počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú a aj vďaka tomu zostatky na bežných účtoch medziročne vzrástli o 32 %. Stále viac klientov využíva pravidelné Sporenie k Osobnému účtu a v oblasti depozít banka opäť posilnila štruktúru termínovaných vkladov. Záujmu klientov sa tešili najmä termínované vklady s dvojročnou a trojročnou viazanosťou, ktoré medziročne rástli o 23 %.

K výborným obchodným výsledkom banky významne prispieva aj široká sieť pobočiek. V poslednom období Prima banka otvorila ďalšie nové pobočky v Žiline, v Trnave a Trenčíne a banka sa naďalej venovala aj remodelingu pôvodných pobočiek. Nové pobočky sa na predaji kľúčových produktov banky podieľajú významným podielom až 45 %. V súčasnosti má Prima banka celkovo 106 pobočiek a 219 bankomatov a spolu so Slovenskou sporiteľňou a VÚB bankou je jednou z troch bánk, ktoré svojimi pobočkami a bankomatmi pokrývajú všetkých 79 okresov Slovenska.  

Vďaka dynamickému rastu biznisu rástol čistý úrokový výnos Prima banky v 3. štvrťroku medziročne o 12,5 %. Prevádzkový zisk banka zlepšila medziročne o 6,9 mil. eur na 17 mil. eur a hospodárenie za prvých deväť mesiacov uzatvorila s čistým ziskom 4 mil. eur.

Kľúčové údaje k 30. septembru 2015 – medziročné porovnanie:

 • medziročný nárast objemu retailových úverov o 38 % na 917 mil. €
 • medziročný nárast objemu hypoték o 41 % na 792 mil. €
 • medziročný rast retailových vkladov o 9 % na 1 129 mil. €
 • medziročný rast zostatkov na bežných účtoch o 32 %
 • medziročný rast termínovaných vkladov s dvojročnou a trojročnou viazanosťou o 23 %
 • silná kapitálová primeranosť 13,7 %, kapitál Tier-I na úrovni 11,7 %
 • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 88 %
 • konzervatívna tvorba opravných položiek v hodnote 10,1 mil. €
 • bankový odvod, odvod do Fondu ochrany vkladov a rezolučného fondu vo výške 4 mil. €
 • medziročný rast prevádzkového zisku o 6,9 mil. € na 17 mil. €
 • medziročný rast hospodárskeho výsledku o 3,6 mil. € na 4 mil. €

Zverejnené dňa: 6. 11. 2015


späť na zoznam