Prima banka aj v 3. štvrťroku s dynamickým rastom retailových úverov. Čistý zisk medziročne vzrástol viac ako 2-násobne na 8,4 mil. eur.

späť

BRATISLAVA, 18. októbra 2016 – Aj v 3. štvrťroku potvrdila Prima banka dynamický rast vo všetkých kľúčových oblastiach svojho biznisu a  naďalej je tak najrýchlejšie rastúcou retailovou bankou. Významný rast banka zaznamenala v úveroch obyvateľstvu, ktorých objem medziročne zvýšila o 25 % na 1,148 mld. eur. Rástli aj vklady obyvateľstva a to medziročne o 12 % na 1,262 mld. eur. Čistý zisk k 30. 9. 2016 Prima banka medziročne viac ako zdvojnásobila na 8,4 mil. eur.

Prima banka má za sebou ďalší biznisovo úspešný štvrťrok. Pod ten sa pozitívne podpísal najmä jej dynamický rast v retailových úveroch, v ktorých banka potvrdila svoju silnú pozíciu. Tempo rastu retailových úverov ťahali najmä hypotéky, ktorých objem medziročne vzrástol o 27 % na viac ako 1 mld. eur. Banka tak úspešne ťažila zo svojej výhodnej a transparentnej ponuky aj po skončení jarného hypotekárneho ošiaľu. Za svoj konzistentný rast vďačí nielen najrýchlejšiemu a najjednoduchšiemu procesu prenesenia hypotéky z inej banky do Prima banky, ale do popredia sa čoraz viac dostávajú aj jej maximálne férové a transparentné podmienky v podobe jednotného úroku pre každého bez dodatočných podmienok a háčikov. Spotrebné úvery vzrástli v 3. štvrťroku medziročne o 14 % na 130 mil. eur. Celkové retailové úvery banka medziročne zvýšila o 25 % na 1,148 mld. eur.

Počet klientov, ktorí s Prima bankou aktívne bankujú, aj naďalej dynamicky rastie. Aj vďaka tomu sa banke darí kontinuálne zvyšovať nielen zostatky na bežných účtoch, ktoré medziročne rastú o 33 %, ale aj termínované vklady, ktorých objem medziročne vzrástol o viac ako 7 %. Celkové vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 12 % na 1,262 mld. eur.

Za kontinuálnym biznisovým rastom stojí nielen konzistentné napĺňanie dlhodobej stratégie zameranej najmä na rozvoj retailu, ale aj široká predajná sieť v podobe 108 pobočiek a 225 bankomatov, ktoré majú klienti Prima banky k dispozícii vo všetkých 79 okresoch Slovenska. K výborným výsledkom však prispelo aj ďalšie zameranie banky na jednoduchosť a vnútornú efektivitu, vďaka čomu sa podarilo banke ďalej medziročne znížiť prevádzkové náklady a to aj napriek otvoreniu ďalších nových pobočiek. Prima banka pokračuje v konzervatívnej tvorbe opravných položiek a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je aj naďalej jedno z najlepších na trhu. K 30. 9. 2016 Prima banka v medziročnom porovnaní viac ako zdvojnásobila svoj čistý zisk na 8,4 mil. eur.

Kľúčové údaje k 30. septembru 2016 – medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 14 % na 1 707 mil. €
  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 25 % na 1 148 mil. €
  • medziročný rast vkladov o 10 % na 1 876 mil. €
  • medziročný rast retailových vkladov o 12 % na 1 262 mil. €
  • zvýšenie počtu pobočiek o 4 na celkovo 108 pobočiek a bankomatov o 8 na 225 bankomatov
  • silná kapitálová primeranosť 12,8 %, kapitál Tier-I na úrovni 11,2 %
  • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 91 %
  • konzervatívna tvorba opravných položiek v hodnote 5,4 mil. €
  • bankový odvod, odvod do Fondu ochrany vkladov a rezolučného fondu vo výške 3,8 mil. €
  • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku zo 4 mil. € na 8,4 mil. €

Zverejnené dňa: 18. 10. 2016


späť na zoznam