Prevádzkový zisk Prima banky vzrástol 4-násobne na 10 mil. eur. V úveroch obyvateľstvu rastie banka aj naďalej 4-krát rýchlejšie ako trh.

späť

Bratislava, 10. novembra 2014 – Prima banka si aj v treťom štvrťroku udržala dynamický rast v úveroch obyvateľstvu a ich objem medziročne zvýšila o 47 % na 666 mil. eur. Rástla tak 4-krát rýchlejšie ako zvyšok trhu. Prima banke aj naďalej dynamicky rástol počet nových a aktívnych klientov, čo prispelo k 37 % nárastu zostatkov na bežných účtoch a k celkovému rastu biznisu. Čistý úrokový výnos vzrástol medziročne o 26 % a aj vďaka efektívnemu riadeniu nákladov Prima banka zvýšila medziročne prevádzkový zisk 4-násobne na 10 mil. eur.

Konzistentné napĺňanie dlhodobej stratégie zameranej na rýchlosť, jednoduchosť, férovosť a transparentnosť prináša Prima banke už druhý rok pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky, ktorá má zároveň druhý rok po sebe najspokojnejších klientov spomedzi najväčších slovenských bánk. Za posledné dva roky Prima banka viac ako zdvojnásobila svoju sieť pobočiek aj bankomatov a je jedinou slovenskou bankou, ktorá tak rýchlo a výrazne expanduje. Od začiatku roka otvorila ďalších 9 nových pobočiek a 45 nových bankomatov a dnes je spolu dvomi najväčšími bankami jednou z troch bánk, ktorá svojimi pobočkami a bankomatmi pokrýva všetkých 79 slovenských okresov.

Pokračujúci rast počtu nových a aktívnych klientov aj v treťom štvrťroku pozitívne ovplynil nárast zostatkov na bežných účtoch. Tie medziročne vzrástli o 37 %. Záujmu klientov sa však tešili aj termínované vklady s dvojročnou a trojročnou viazanosťou, ktoré medziročne rástli o 21 %. Celkové vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 1,5 % na úroveň 1, 037 mld. eur.

V oblasti úverov obyvateľstvu obhájila Prima banka pozíciu najrýchlejšie rastúcej banky. Celkové úvery obyvateľstvu vzrástli medziročne o 47 % na 666 mil. eur a pod ich výrazné tempo rastu sa pozitívne podpísali najmä hypotéky, ktoré vzrástli medziročne o 49 %. Rast portfólia hypoték ťahal nielen najjednoduchší proces refinancovania na trhu, ale aj výhodná a transparentná úroková sadzba 2,5 % pre každého. Dynamické tempo rastu si udržali aj spotrebné úvery, ktorých objem medziročne vzrástol až o 41 %.

Vynikajúce výsledky v oblasti retailu sa opäť pozitívne podpísali pod rast čistého úrokového výnosu, ktorý Prima banka medziročne zlepšila o 26 %.  Banke sa napriek pokračujúcim investíciám do rozvoja a expanzie darilo efektívne riadiť prevádzkové náklady, vďaka čomu medziročne zlepšila svoj prevádzkový zisk 4-násobne na 10 mil. eur.

Prima banka pokračovala v konzervatívnej tvorbe opravných položiek v hodnote 9,1 mil. eur a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je naďalej jedno z najlepších na trhu. V súvislosti s očakávaným ďalším dynamickým rastom biznisu zvýšila Prima banka v priebehu septembra základné imanie o 22 mil. eur a posilnila tak svoju kapitálovú pozíciu. Svoj hospodársky výsledok Prima banka medziročne zlepšila o 5,2 mil. eur a tretí štvrťrok uzavrela s čistým ziskom 389 tis. eur.

Po troch rokoch sme dnes oveľa ďalej, ako sme pôvodne plánovali a to ako z pohľadu obchodných, tak aj finančných výsledkov. Hoci nás rekordný rast aj záujem klientov teší, vieme, že sme stále len na začiatku a veľa práce je ešte pred nami,“ povedal Jan Rollo, generálny riaditeľ Prima banky.

Kľúčové údaje k 30. septembru 2014 – medziročné porovnanie:

 • medziročný nárast objemu retailových úverov o 47 % na 666 mil. €
 • medziročný nárast objemu retailových vkladov o 1,5 % na 1 037 mil. €
 • zvýšenie počtu pobočiek o 13 na celkovo 99 pobočiek
 • zvýšenie počtu bankomatov o 50 na celkovo 204 bankomatov
 • efektívne riadenie nákladov, medziročný rast celkových prevádzkových nákladov o 1,2 %
 • posilnenie ukazovateľa kapitálu Tier-I na úroveň 12,8 %
 • celková kapitálová primeranosť 14,0 %
 • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 85 %
 • konzervatívna tvorba opravných položiek v hodnote 9,1 mil. €
 • osobitný bankový odvod a odvod do Fondu ochrany vkladov vo výške 6,4 mil. €
 • medziročné zlepšenie prevádzkového zisku o 7,5 mil. € na 10 mil. €
 • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 5,2 mil. € na 389 tis. €

 

Zverejnené dňa: 10. 11. 2014


späť na zoznam