Hypotéky pokorili ďalší rekord! Pokles sadzieb sa nezastavil ani v apríli.

späť

Na dlhodobé minimum klesla aj priemerná sadzba na spotrebných úveroch.

Bratislava, 30. mája 2014 – Úvery obyvateľstvu pokorili v apríli ďalšie rekordy. Pokles sadzieb na hypotékach sa nezastavil ani v uplynulom mesiaci a priemerná sadzba klesla na historických 3,27%. Na dlhodobé minimum však v apríli klesla aj priemerná sadzba na spotrebných úveroch. Vyplynulo to z analýzy Prima banky, vychádzajúcej z aktuálnych štatistík Národnej banky Slovenska.

Slováci sa v apríli tešili historicky najlepším podmienkam, za ktorých si mohli od bánk požičiavať nové úvery a taktiež refinancovať svoje staré úvery. Úrokové sadzby na hypotékach totiž pokorili ďalšie rekordy a ich pokles sa nezastavil ani v uplynulom mesiaci. Priemerná úroková sadzba na nových hypotékach klesla v apríli na 3,27% a v porovnaní s uplynulým rokom tak bola nižšia o 78 percentuálnych bodov. Na dlhodobé minimum však v apríli klesla aj priemerná sadzba na nových spotrebných úveroch a zastavila sa na úrovni 11,92%. Medziročne tak bola o 1,1% nižšia.

Silný pokles sadzieb na hypotékach ale aj na spotrebných úveroch podporil ďalšie zrýchlenie rastu portfólia úverov obyvateľstvu, pričom na jeho raste sa aj v apríli vo významnej miere podieľalo refinancovanie úverov. Na hypotékach si obyvatelia od bánk požičali 403 mil. eur, vďaka čomu vzrástlo v apríli portfólio úverov na bývanie (bez úverov stavebných sporiteľní) o 193 mil. eur na 13,4 mld. eur. Na spotrebných úveroch banky v apríli požičali obyvateľstvu 190 mil. eur a portfólio spotrebných úverov tak vzrástlo o 50 mil. eur na 2,9 mld. eur. Ostatné kategórie retailových úverov zaznamenali aj v apríli mierny pokles. Celkové portfólio úverov pre obyvateľstvo tak ku koncu apríla medziročne vzrástlo o takmer 11% na 20,2 mld. eur.

Pozíciu najrýchlejšie rastúcej banky na trhu retailových úverov aj naďalej potvrdzuje Prima banka, ktorej portfólio retailových úverov rástlo medziročne o  55%. Za výrazným rastom stáli ako hypotéky, tak aj spotrebné úvery a v obidvoch prípadoch najmä ich refinancovanie. Prima banka navyše od mája poskytuje na Hypotéke s 3-ročnou dobou fixácie jednotnú úrokovú sadzbu 2,5% p.a. pre každého – bez ohľadu na bonitu či výšku úveru a bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Každý jeden klient Prima banky tak získa sadzbu, ktorá je o 77 percentuálnych bodov nižšia ako priemer na trhu.

Stav úverov obyvateľstvu k 30. 4. 2014Zdroj: Prima banka Slovensko, a.s. s využitím dát NBS. Pozn.: Úvery na bývanie – bez úverov stavebných sporiteľní. Ostatné – ostatné úvery vrátane úverov stavebných sporiteľní.

Zverejnené dňa: 30. 5. 2014


späť na zoznam