Čistý zisk Prima banky za 1. štvrťrok vzrástol 3-násobne na 3,4 mil. eur. Biznis významne ovplyvnil najmä dynamický rast retailových úverov

späť

Bratislava, 11. mája 2016 – Aj v 1. štvrťroku 2016 potvrdila Prima banka dynamický rast vo všetkých kľúčových oblastiach biznisu a obhájila pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky. Za rastom stáli najmä úvery obyvateľstvu, ktorých objem medziročne vzrástol o 32 % na 1,02 mld. eur. Vklady obyvateľstva rástli medziročne o 15 % na 1,2 mld. eur a ich rast ťahali predovšetkým zostatky na bežných účtoch, ktorých objem banka kontinuálne zvyšuje vďaka rastúcemu počtu klientov. Za 1. štvrťrok 2016 Prima banka v medziročnom porovnaní strojnásobila svoj čistý zisk na 3,4 mil. eur.

Aj keď v 1. štvrťroku čelil bankový sektor ešte intenzívnejšie negatívnemu vplyvu extrémne nízkych úrokových sadzieb, ako aj regulatívnych a legislatívnych opatrení, pre Prima banku bol tento štvrťrok biznisovo opäť mimoriadne úspešný a to najmä vďaka konzistentnému napĺňaniu dlhodobej stratégie zameranej na rozvoj retailu a spokojnosť klientov. Banke aj naďalej rástol počet nových aj aktívnych klientov, vďaka čomu vzrástli zostatky na bežných účtoch medziročne o viac ako 32 %. Obľube sa tešili aj termínované vklady, ktorých objem vzrástol medziročne o viac ako 13 %. Celkové vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 15 % na 1,2 mld. eur.

Biznisovo úspešný kvartál sa opäť niesol predovšetkým v znamení dynamického rastu retailových úverov. Tie Prima banka medziročne zvýšila o 32 % na viac ako 1 mld. eur a rástla tak aj naďalej 3-krát rýchlejšie ako zvyšok trhu. Rast ťahali najmä hypotéky, ktorých objem medziročne vzrástol o 35 % na 891 mil. eur. U klientov v prípade hypoték aj naďalej jednoznačne boduje najmä rovnaký úrok pre každého, bez dodatočných podmienok a bez háčikov, férovosť v komunikácii ale aj najrýchlejší a najjednoduchší proces refinancovania hypotéky. Spotrebné úvery rástli medziročne o 17 % na 119 mil. eur.

Aj v tomto roku pokračuje Prima banka v rozvoji svojej predajnej siete. Otvorila novú pobočku v Prievidzi, zremodelovala pobočku v Senici a v Banskej Bystrici a do prevádzky uviedla nový bankomat v Považskej Bystrici. V súčasnosti má Prima banka 108 pobočiek a 225 bankomatov a spolu so Slovenskou sporiteľňou a VÚB bankou je jednou z troch bánk, ktoré majú pobočky vo všetkých 79 okresoch Slovenska.

Za výbornými výsledkami stojí okrem výrazného biznisového rastu aj ďalšie zameranie banky na jednoduchosť a efektivitu svojich činností, prevádzkové náklady sa podarilo medziročne znížiť o viac ako 16%. Banka pokračovala v konzervatívnej tvorbe opravných položiek a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je aj naďalej jedno z najlepších na trhu.  Za 1. štvrťrok 2016 Prima banka v medziročnom porovnaní strojnásobila svoj čistý zisk na 3,4 mil. eur.

 

Kľúčové údaje k 31. marcu 2016 – medziročné porovnanie:

  • medziročný nárast objemu úverov o 15 % na 1 610 mil. €
  • medziročný nárast objemu retailových úverov o 32 % na 1 022 mil. €
  • medziročný rast vkladov o 15 % na 1 776 mil. €
  • medziročný rast retailových vkladov o 15 % na 1 208 mil. €
  • zvýšenie počtu pobočiek o 5 na celkovo 108 pobočiek a bankomatov o 12 na 223 bankomatov
  • silná kapitálová primeranosť 13,05 %, kapitál Tier-I na úrovni 11,25 %
  • veľmi silná likvidita, pomer úverov a vkladov na úrovni 90,5 %
  • konzervatívna tvorba opravných položiek v hodnote 1,9 mil. €
  • bankový odvod, odvod do Fondu ochrany vkladov a rezolučného fondu vo výške 1,4 mil. €
  • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku z 1 mil. € na 3,4 mil. €

Zverejnené dňa: 11. 5. 2016


späť na zoznam