Apetít Slovákov po úveroch bol v auguste o niečo menší. Napriek tomu máme od bánk požičaných už viac ako 21 mld. eur

späť

Bratislava, 30. septembra 2014 – Hoci úrokové sadzby na hypotékach ale aj spotrebných úveroch v auguste opäť o niečo poklesli a priali tak úverovaniu, rekordu v objeme poskytnutých úverov sme sa na konci leta už nedočkali. Na hypotékach si požičali obyvatelia 328 mil. eur a v prípade spotrebných úverov poskytli banky obyvateľstvu celkovo 183 mil. eur. Ku koncu augusta sme mali od bánk požičaných celkovo viac ako 21 mld. eur, čo je o 11% viac ako pred rokom. Vyplynulo to z analýzy Prima banky, vychádzajúcej z aktuálnych štatistík Národnej banky Slovenska.

Úrokové sadzby na úveroch síce klesali aj v auguste, spolu s nimi však v tomto mesiaci poklesol aj apetít Slovákov po nových úveroch a banky požičali obyvateľstvu o niečo menej peňazí, ako v júli. Na hypotékach si obyvatelia požičali 328 mil. eur, čo bolo o 71 mil. menej ako v mesiaci júl, no v medziročnom porovnaní išlo o 13%-ný nárast. Portfólio úverov na bývanie (bez úverov stavebných sporiteľní) tak medziročne vzrástlo o 15 % na 14 mld. eur. Priemerná sadzba, za ktorú si ľudia brali v auguste nové hypotéky klesla na ďalšie historické minimum 3,13% p.a. a rekordne nízke úrokové sadzby Slováci vo výraznej miere aj naďalej využívali na refinancovanie svojich nevýhodných hypoték. Priemerná sadzba 3,13% však zároveň potvrdzuje to, že napriek marketingovým ponukám úrokov pod úrovňou troch percent, v ktorých sa banky predbiehajú, si stále veľa klientov v skutočnosti z bánk odnáša hypotéky s výrazne vyššími úrokmi. Hypotéky sú teda výhodnejšie, ale nie pre každého.

V prípade spotrebných úverov si obyvatelia v auguste odniesli z bánk úvery v celkovom objeme 183 mil. eur a zadlžili sa tak o 55% viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom. Portfólio spotrebných úverov vďaka medziročnému 18-percentnému nárastu dosiahlo objem 3,2 mld. eur. Slováci si v auguste brali nové spotrebné úvery za priemernú sadzbu 11,85% p.a.

Celkové portfólio úverov pre obyvateľstvo ku koncu augusta medziročne vzrástlo o 11% na 21,1 mld. eur.

Stav úverov obyvateľstvu k 31. 8. 2014

Stav úverov

August 2013

August 2014

Medziročný rast

Úvery na bývanie v mil. €

12 268

14 128

15,16%

Spotrebné úvery v mil. €

2 686

3 171

18,06%

Ostatné v mil. €

3 996

3 809

-4,68%

Úvery obyvateľstvu celkovo v mil. €

18 950

21 108

11,39%

Zdroj: Prima banka Slovensko, a.s. s využitím dát NBS. Pozn.: Úvery na bývanie – bez úverov stavebných sporiteľní. Ostatné – ostatné úvery vrátane úverov stavebných sporiteľní.

Pozn.: Dohodnutá priemerná ročná úroková miera (DPRUM), ktorú vykazuje NBS, nie je totožná s priemernou úrokovou sadzbou. Údaje Prima banky už zohľadňujú prepočet DPRUM na priemernú úrokovú sadzbu. Informácie k DPRUM nájdete na tomto linku: http://www.nbs.sk/_img/Documents/statist/us/vypocet.pdf.

Zverejnené dňa: 30. 9. 2014


späť na zoznam