Osobný bankár - Nové Mesto nad Váhom

Poslať životopis

Do pobočky našej banky hľadáme spoľahlivého a pozitívne naladeného kolegu. Využite príležitosť byť úspešným osobným bankárom.

Čo od Vás budeme očakávať?

 • aktívne získavať nových klientov prostredníctvom telefonického oslovovania, osobnej komunikácie a získavania referencií

 • budovať a rozvíjať dobré vzťahy s klientmi

 • navrhovať klientom optimálne riešenia prostredníctvom ponuky vhodných bankových produktov

 • riešiť servisné požiadavky klientov

 • spolupracovať s kolegami na pobočke a centrále

 • pracovať s finančnou hotovosťou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • skúsenosti s prácou v predaji, službách a komunikáciou s klientom sú výhodou
 • súťaživosť, asertivita, zameranie na výsledok a budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi 
 • predajné, komunikačné, argumentačné, organizačné zručnosti
 • vytrvalosť, dôslednosť, zodpovednosť a samostatnosť
 • pozitívny prístup k ľuďom, profesionálne a etické správanie, dôveryhodnosť, diskrétnosť

 Okrem zaujímavej práce ponúkame aj:

  atraktívne  finančné ohodnotenie:

 • základná mzda 900 €, potom postupný nárast
 • 500 € až 1 500 € kvartálna variabilná zložka závislá od predaja produktov a služieb
 • mimoriadne odmeny a súťaže
 • kvalitné interné a externé školenia zamerané na predajné zručnosti, produktové vedomosti a osobnostný rast
 • možnosť kariérneho postupu na riaditeľa pobočky alebo na centrálu spoločnosti
 • mobilný telefón s výhodným zamestnaneckým paušálom a neobmedzeným internetom aj na osobné účely
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • stravné lístky
 • príjemné, moderné pracovné prostredie a dobrý kolektív
 • stabilné prostredie v prosperujúcej spoločnosti

 

Poslať životopis