Odborný referent na odbore interného auditu

Poslať životopis

Do nášho tímu interného auditu v Bratislave hľadáme komunikatívneho, zodpovedného a učenlivého kolegu so schopnosťou vidieť veci v súvislostiach a zmyslom pre poriadok a detail, ktorého láka svet bankovníctva, a ktorý využije jedinečnú príležitosť realizovať svoje skúsenosti v oblasti interného auditu.

Čo budeme od Vás očakávať?

 • na základe analýzy informácií, dokladov a dát súvisiacich s auditovaným procesom, postudzovať a hodnotiť: adekvátnosť a účinnosť postupov a riadenia rizík; dodržiavanie regulatórnych požiadaviek a interných predpisov; adekvátnosť vnútorného kontrolného a riadiaceho systému v auditovaných procesoch banky
 • formulovať objektívne, kvalifikované, vecné a správne závery do auditorských správ
 • navrhovať opatrenia na odstránenie nedostatkov a na zlepšenie procesov
 • sledovať odstraňovanie zistených nedostatkov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • VŠ vzdelanie ekonomického, technického alebo matematického smeru
 • prax v oblasti bankovníctva výhodou
 • prax v internom audite, riadení rizík banky, alebo externom audite so zameraním na finančné služby výhodou
 • pokročilá znalosť MS Excel podmienkou 
 • výborný písomný prejav - schopnosť vystihnúť podstatu veci a logicky štruktúrovať text
 • výborné komunikačné a argumentačné schopnosti
 • silný zmysel pre detail, logické, koncepčné a kriticko-analytické myslenie
 • tímovosť, samostatnosť, dôslednosť a schopnosť učiť sa

Zamestnanecké výhody a benefity

 • základná mzda od 1000 €, v závislosti od skúseností a znalostí, potom postupný nárast
 • ročná odmena v závislosti od hodnotenia výkonnosti
 • mimoriadne odmeny
 • kvalitné interné zaškolenie a podpora pri odbornom a osobnostnom raste
 • zaujímavé finančné ohodnotenie a ročné odmeny pre tých najlepších
 • mobilný telefón s výhodným zamestnaneckým paušálom a neobmedzeným internetom aj na osobné účely
 • stravné lístky
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • príjemné, moderné pracovné prostredie a dobrý kolektív
 • stabilné prostredie v prosperujúcej spoločnosti
Poslať životopis