Štedrý príspevok pre mladých

Garantujeme vám nízku úrokovú sadzbu

V Prima banke získa každý klient rovnakú úrokovú sadzbu. Pri 5 ročnej fixácii úrokovej sadzby 3,0 % vám garantujeme úrokovú sadzbu 0,0 %. (po zohľadnení príspevku 3 % od štátu a banky).

Odpustíme vám poplatok za poskytnutie úveru

Ak v deň splatnosti poplatku za poskytnutie úveru máte v Prima banke vedený Osobný účet, poplatok za poskytnutie úveru neplatíte.

Bez zbytočného čakania

Vašu žiadosť posúdime do 48 hodín

Peniaze dostanete rýchlejšie

Hypotéku pre mladých je možné u nás čerpať už na základe návrhu na vklad záložného práva, čo znamená, že nie je potrebné čakať, kým prebehne zápis na katastri nehnuteľnosti.

Všeobecné podmienky

Minimálna výška úveru 5 000 EUR
Splatnosť 5 – 30 rokov
Možnosti fixácie úrokovej sadzby 5 rokov
Vek žiadateľa od 18 do 35 rokov
Maximálny príjem žiadateľa 1,3 násobok priemernej mzdy
Celková výška príspevku 3 %
Nárok na príspevok pre mladých 5 rokov

Poistite si splácanie

Poistite si u nás splácanie Hypotéky a vyhnete sa obavám, že nebudete vedieť Hypotéku splácať. O splácanie úveru sa v prípade nepredvídaných životných situácií ako je dlhšia choroba, strata zamestnania, trvalá invalidita, či úmrtie postará poisťovňa.

V prípade pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania môžete navyše získať okrem poistného plnenia aj benefit vo výške 100 EUR, a to za každý mesiac trvania poistného plnenia. Benefit vám takto môže byť vyplácaný až 12 mesiacov. Celkovo teda v prípade celoročnej nezamestnanosti alebo práceneschopnosti získate navyše až 1200 EUR.

Získať Hypotéku je jednoduché

  • Navštívte ktorúkoľvek pobočku Prima banky, kde vám osobný bankár pripraví ponuku úveru a oboznámi vás s dokladmi potrebnými pre podanie žiadosti
  • Po skompletizovaní požadovaných dokladov podáte žiadosť o úver
  • Ihneď po posúdení vašej žiadosti vás budeme kontaktovať s oznámením rozhodnutia
  • Osobný bankár vám vysvetlí zmluvné podmienky, najmä čo treba urobiť, aby ste mali peniaze k dispozícii a môžete podpísať zmluvu
  • Po splnení zmluvných podmienok máte možnosť úver čerpať

Príklad

Máte záujem o nový úver vo výške 35 000 EUR a splatnosťou 20 rokov. Vybavením si úveru v Prima banke získate fixnú úrokovú sadzbu 3 % p.a. a tým mesačnú splátku 194,93 EUR. Poplatok za poskytnutie úveru je vo výške 350 EUR. Celková čiastka, ktorú uhradíte počas 20 rokov (240 mesačných splátok), je 47 133,2 EUR a ročná percentuálna miera nákladov je 3,2 %. Ak v deň splatnosti poplatku za poskytnutie úveru máte v Prima banke vedený Osobný účet, poplatok za poskytnutie úveru je 0 EUR. V takom prípade celkovo uhradíte 46 783,2 EUR pri ročnej percentuálnej miere nákladov 3,09 %. Po splnení podmienok na získanie štátneho príspevku pre mladých sa vaša úroková sadzba zníži o 1,00 % p.a. na základe príspevku od banky a o 2,00 % p.a. na základe príspevku od štátu na obdobie prvých 5 rokov (60 splátok). Vaša výsledná úroková sadzba počas nároku na štátny príspevok pre mladých bude 0,00 % p.a., mesačná splátka 177,58 EUR a ročná percentuálna miera nákladov 0,00%. Celková čiastka ktorú počas nároku na štátny príspevok uhradíte je 10 654,80 EUR a na Váš inkasný účet Vám vrátime 1 904,40 EUR. Po skončení nároku na štátny príspevok pre mladých celkovo uhradíte 36 275,40 EUR. Celková uhradená suma zohľadňujúca vrátenie štátneho príspevku bude 45 025,80 EUR.

Hypokalkulačka