Úverová linka

Potrebujete si zabezpečiť flexibilné financovanie prevádzkových potrieb vášho biznisu?

Máme pre vás riešenie. Úverová linka je ideálna pre zabezpečenie hladkého priebehu vašich výrobno-obchodných aktivít.

Flexibilné čerpanie a splácanie úveru

Výhody

  • krátkodobý prevádzkový úver so splatnosťou do 1 roka

  • účelový úver

  • postupné čerpanie

  • úverové prostriedky čerpáte a splácate podľa svojej potreby, neexistuje čerpací ani splátkový kalendár

  • možnosť prolongácie úveru na ďalšie obdobie

Podrobný popis