Spoločné výhody

Ponúkame Vám výhodnejšie vedenie účtov s využitím benefitu Spoločné výhody. Spoločné výhody predstavujú zľavu z vybraných poplatkov na Vašich prepojených účtoch.

50%-ná zľava z poplatkov:

 • za vedenie ľubovoľného balíka bankových služieb pre samosprávy, alebo

 • za vedenie bežného účtu pre samosprávy

 • za vybrané transakcie a služby:

  • príkazy na úhradu v EUR zadané elektronicky v rámci SEPA krajín
  • spracovanie prijatých úhrad
  • realizácia úhrad z tuzemských trvalých príkazov / inkás
  • bezhotovostné platby platobnou kartou
  • výbery hotovosti z bankomatu Prima banky
  • využívanie služieb elektronického bankovníctva

100%-ná zľava z poplatkov:

 • všetky prevody medzi vzájomne prepojenými účtami