Podielové fondy

Peňažné fondy

Fond Mena Dátum Hodnota NAV
kapitalizačný
História Graf
Candriam Money Market Euro EUR 17.02.2017 531,34 história graf

 

Dokumenty k peňažným fondom Candriam Money Market

Dlhopisové fondy

Fond Mena Dátum Hodnota NAV
kapitalizačný
História Graf
Candriam Bonds Emerging Markets USD 17.02.2017 2 378,11 história graf
Candriam Bonds Euro EUR 17.02.2017 1 145,28 história graf
Candriam Bonds International EUR 17.02.2017 998,86 história graf
Candriam Bonds USD USD 17.02.2017 944,15 história graf

 

Dokumenty k dlhopisovým fondom Candriam Bonds

Akciové fondy

Fond Mena Dátum Hodnota NAV
kapitalizačný
História Graf
Candriam Equities L Emerging Markets EUR 17.02.2017 766,48 história graf
Candriam Equities L Europe EUR 17.02.2017 973,43 história graf
Candriam Quant Equities Europe EUR 17.02.2017 2 387,82 história graf
Candriam Quant Equities USA USD 17.02.2017 2 742,95 história graf
Candriam Quant Equities World EUR 17.02.2017 168,25 história graf

 

Dokumenty k akciovým fondom Candriam Equities L a Candriam Quant

Candriam Equities L

Candriam Quant

Zmiešané fondy

Fond Mena Dátum Hodnota NAV
kapitalizačný
História Graf
Belfius Fullinvest Low EUR 15.02.2017 820,39 história graf
Belfius Fullinvest Medium EUR 15.02.2017 793,02 história graf
Belfius Fullinvest High EUR 15.02.2017 788,48 história graf

 

Dokumenty k zmiešaným podielovým fondom Belfius Fullinvest

 Fond fondov

Fond Mena Dátum Hodnota NAV
kapitalizačný
História Graf
Candriam Dynamix Global 93 EUR 16.02.2017 128,38 história graf

 

Dokumenty k fondu fondov Candriam DynamiX


Kľúčové informácie pre investorov nájdete na stránke správcovskej spoločnosti podielových fondov www.candriam.com.

Investícia do podielového fondu je spojená s rizikom a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť alebo aj klesať, pričom nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Candriam Money Market, Candriam Bonds, Candriam Equities L, Candriam Quant a Belfius Fullinvest sú európske fondy, ktoré majú povahu spoločností s premenlivou výškou základného imania, podielový fond Candriam Dynamix Global 93 je podfondom zahraničného podielového fondu Candriam Dynamix vytvoreného vo forme FCP (Fonds Comunn de Placement). Investor do podfondov sa stáva majiteľom cenných papierov uvedeného podfondu. Predajný prospekt a výročná správa je k dispozícii na www.primabanka.sk alebo na požiadanie v každej pobočke Prima banky.