Výhercovia súťaže „Osobný účet – Zaplať mobilom a vyhraj 10 x 3.000 EUR“

Organizátor

Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 148/L

Cieľom marketingovej kampane je podporiť platby mobilom.

Trvanie kampane

Platnosť marketingovej kampane je od 01.01.2023 do 31.03.2023.

  • Michal Š., Bardejov, okres Bardejov, región Prešov
  • Gabriel S., Nána, okres Nové Zámky, región Nitra
  • Andrea O., Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto, región Žilina
  • Tomáš N., Valaská, okres Brezno, región Banská Bystrica
  • Denisa G., Bratislava, okres Bratislava Petržalka, región Bratislava
  • Tomáš M., Revúca, okres Revúca, región Banská Bystrica
  • Jakub H., Kopčany, okres Skalica, región Trnava
  • Ivana T., Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, región Žilina
  • Dávid V., Topoľčany, okres Topoľčany, región Nitra
  • Jakub G., Lietavská Lúčka, okres Žilina, región Žilina