Výhercovia súťaže „Osobný účet – Zaplať mobilom a vyhraj 10 x 3 000 EUR“

Organizátor

Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 148/L

Trvanie kampane

Platnosť marketingovej kampane od 01.07.2022 do 30.09.2022.

  • Viktória K., Košice – Nad jazerom, okres Košice IV, región Košice
  • Ondrej M., Partizánske, okres Partizánske, región Trenčín
  • Janko S., Bratislava - Rača, okres Bratislava III, región Bratislava
  • Juraj B., Novoť, okres Námestovo, región Žilina
  • Lucia D., Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, región Trenčín
  • Lukáš K., Domaňovce, okres Levoča, región Prešov
  • Jaroslav B., Heľpa, okres Brezno, región Banská Bystrica
  • Gabriela S., Jankovce, okres Humenné, región Prešov
  • Tomáš S., Žilina, okres Žilina, región Žilina
  • Alojz M., Trnkov, okres Prešov, región Prešov