Výhercovia súťaže „Osobný účet – Zaplať mobilom a vyhraj 10 x 3.000 EUR“

Organizátor

Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 148/L

Cieľom marketingovej kampane je podporiť platby mobilom.

Trvanie kampane

Platnosť marketingovej kampane je od 01.04.2023 do 30.06.2023.

  • Ida L., Nitra - Klokočina, okres Nitra, región Nitra
  • Roland F., Trnovec nad Váhom, okres Šaľa, región Nitra
  • Veronika K., Liptovský Mikuláš - Podbreziny, okres Liptovský Mikuláš, región Žilina
  • Veronika S., Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, okres Spišská Nová Ves, región Košice
  • Ján H., Trnava, okres Trnava, región Trnava
  • Ľubomír M., Zákamenné, okres Námestovo, región Žilina
  • Štefan K., Pečovská Nová Ves, okres Sabinov, región Prešov
  • Štefan K., Skalka nad Váhom, okres Trenčín, región Trenčín
  • Tomáš M., Žemberovce, okres Levice, región Nitra
  • Dávid B., Hlohovec – Šulekovo, okres Hlohovec, región Trnava