Osobný bankár - Myjava

Poslať životopis

Do pobočky našej banky hľadáme spoľahlivého a pozitívne naladeného kolegu.

Na pozícíi Osobného bankára budete mať príležitosť ovplyvňovať náš dlhodobý úspech cez aktívnu komunikáciu s existujúcimi a zároveň novými klietmi.

Čo od Vás budeme očakávať?

 • Udržiavať  dlhodobé pozitívne vzťahy s existujúcimi klientmi.
 • Aktívne získavať nových klientov prostredníctvom osobnej, písomnej a telefonickej komunikácie.
 • Navrhovať optimálne riešenia klientom prostredníctvom ponuky bankových produktov a služieb.
 • Pracovať s finančnou hotovosťou.
 • Riešiť servisné požiadavky klientov, otvárať osobné účty, zadávať príkazy na úhradu, trvalé príkazy, inkasá, zriaďovať termínované vklady, či sporenia a pod.
 • Spolupracovať s tímom kolegov na pobočke a na centrále za účelom získavania a poskytovania potrebných informácií a dokumentácie.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • skúsenosti s prácou v predaji, službách a komunikáciou s klientom sú výhodou
 • súťaživosť, zameranie na výsledok
 • komunikačné, argumentačné, organizačné zručnosti
 • vytrvalosť, dôslednosť, zodpovednosť a samostatnosť
 • pozitívny prístup k ľuďom

 Okrem zaujímavej práce ponúkame aj:

 • atraktívne  finančné ohodnotenie:
  základná mzda 900 €, potom postupný nárast+ 500 € až 1500 € kvartálna variabilná zložka závislá od predaja produktov a služieb + mimoriadne odmeny a súťaže
 • kvalitné interné aj externé školenia zamerané na produktové vedomosti, predajné zručnosti a osobnostný rast
 • mobilný telefón s výhodným zamestnaneckým paušálom a neobmedzeným internetom aj na osobné účely
 • stravné lístky
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • príjemné, moderné pracovné prostredie a dobrý kolektív
 • stabilné prostredie v prosperujúcej spoločnosti
Poslať životopis