Regionálny riaditeľ pre retail pre Bratislavský región

Poslať životopis
Do nášho manažérskeho tímu hľadáme šikovného kolegu, silnú osobnosť, dôsledného a samostatného lídra, ktorý bude zodpovedný za úspešné budovanie a rozvoj retailového obchodu v rámci bratislavského regiónu.
Ako skúsený manažér a odborník budete viesť, motivovať a rozvíjať tím riaditeľov pobočiek, zodpovedať za plnenie ich predajných cieľov a naďalej tak vytvárať konkurenčnú výhodu Prima banky.

Čo od Vás budeme očakávať?
 • nastavovať kroky a aktivity smerom k plneniu obchodných plánov a pravidelne ich analyzovať a vyhodnocovať
 • trvalo zvyšovať výkonnosť obchodného tímu a zefektívňovať jeho činnosť
 • koordinovať, kontrolovať a zabezpečovať plynulú činnosť jednotlivých pobočiek
 • zaisťovať personálne obsadenie jednotlivých pobočiek a zúčastňovať sa výberových konaní na pozície riaditeľ pobočky a osobný bankár
 • pravidelne koučovať, rozvíjať a motivovať zverený tím
 • aktívne spolupracovať s tímom interných trénerov za účelom rozvoja obchodných schopností jednotlivých pobočkových tímov

Zamestnanecké výhody, benefity

Okrem zaujímavej a zodpovednej práce ponúkame zároveň aj:
 • príležitosť byť úspešným v banke, ktorá v kľúčových oblastiach biznisu rastie rýchlejšie ako zvyšok trhu a má spomedzi bánk dlhodobo najspokojnejších klientov
 • priestor pre ďalší profesionálny rozvoj v oblasti bankovníctva
 • byť súčasťou spoločnosti, ktorá sa riadi hodnotami ako: jednoduchosť, zrozumiteľnosť, férovosť, zodpovednosť, spoľahlivosť

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • min. 3 roky skúsenosti s priamym vedením tímu aspoň 20 ľudí v oblasti retailového bankovníctva(obdobná pozícia ako oblastný riaditeľ, či riaditeľ veľkej pobočky)
 • silná osobnosť a líder, výborné manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti
 • schopnosť budovať dlhodobo úspešné tímy
 • samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosťa zameranie na výsledky
 • veľmi dobrá znalosť konkurencie a regiónu
 • systematický prístup k práci

 Okrem zaujímavej práce ponúkame aj:

 atraktívne  finančné ohodnotenie:

 • základná mzda od 2 500 € v závislosti od skúseností a znalostí, potom postupný nárast
 • 1 500 € až 3 000 € kvartálna variabilná zložka závislá od výkonu regiónu
 •  ročná odmena a manažérsky bonus v závislosti od hodnotenia výkonnosti

 

Poslať životopis