Archív

Emisie štruktúrovaných depozitov - vývoj menových párov

Číslo emisie Deň začatia depozitu Dátum splatnosti Podkladové aktívum Počiatočná hodnota podkladového aktíva Výsledná úroková sadzba p.a. pri splatnosti Skutočne upísaný objem emisie Emisné podmienky
Menový depozit EUR/PLN 29. 07. 2010 29. 07. 2013 výmenný kurz EURPLN 3,8038*  0% 2 000 000 EUR Menový depozit
Menový depozit EUR/PLN II 29. 07. 2010 29. 07. 2013 výmenný kurz EURPLN 3,8038*  0% 1 000 000 EUR Menový depozit
Menový depozit EURPLN III 28. 10. 2010 28. 10. 2013 výmenný kurz EURPLN 3,9000 0% 4 429 600 EUR Menový depozit

* 95 % zo spotového kurzu EURPLN stanoveného 29. 7. 2010, t.j. z hodnoty 4,004
Upozornenie: Investícia do štruktúrovaného depozitu ako obchodu na peňažnom trhu je spojená s rizikom.

Emisie Bonus Vkladu - vývoj akciových indexov

Číslo emisie Deň začatia depozitu Dátum splatnosti Podkladové aktívum Počiatočná hodnota indexu Výsledná úroková sadzba p.a. pri splatnosti Skutočne upísaný objem emisie Emisné podmienky
Bonus Vklad VI 20. 11. 2009 20. 11. 2012 európsky akciový index Dow Jones Eurostoxx 50 2 833,06  0% 2 438 500 EUR Bonus Vklad VI
 Bonus Vklad VII 18. 02. 2010 18. 02. 2015 európsky akciový index Dow Jones Eurostoxx 50 2 778,30  0% 2 178 400 EUR Bonus Vklad VII

Upozornenie: Investícia do Bonus Vkladu ako obchodu na peňažnom trhu je spojená s rizikom.