Hypotekárne záložné listy

Investujte s nami bezpečne a výhodne do hypotekárnych záložných listov

Čo je hypotekárny záložný list?

  • dlhopis vydávaný bankou, ktorým sa banka zaväzuje pravidelne vyplácať výnos a pri splatnosti aj vloženú investíciu
  • bezpečný cenný papier vydávaný bankou na krytie hypotekárnych úverov, ktoré sú zabezpečené tuzemskými nehnuteľnosťami

Právna definícia:

Hypotekárny záložný list je dlhopis, ktorého menovitá hodnota vrátane výnosov z neho je krytá pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo náhradným krytím v zmysle zákona o dlhopisoch.

Investujete bezpečne:

  • 100 %-ná garancia vloženej investície pri splatnosti
  • garantovaný výnos vyplácaný každý rok
  • zárukou bezpečnosti vašej investície je to, že splatenie vloženej investície a výnosu pri splatnosti je záväzkom banky
  • nepodstupujete menové riziko, lebo investujete v eurách


Investujete výhodne:

  • investovať môžete už od 1 000 EUR
  • hypotekárny záložný list môžete kedykoľvek predať na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.

Emisie hypotekárnych záložných listov vydávaných bankou: