Pozvánka na riadne valné zhromaždenie CANDRIAM QUANT