Pozvánka na riadne valné zhromaždenie CANDRIAM EQUITIES L