Pozvánka na riadne valné zhromaždenie CANDRIAM BONDS