Pozvánka na riadne valné zhromaždenie akcionárov Candriam Quant