Pozvánka na riadne valné zhromaždenie akcionárov Candriam Money Market