Pozvánka na riadne valné zhromaždenie akcionárov Candiam Equities L.