Pozvánka na pravidelné valné zhromaždenie podielnikov fondu CANDRIAM BONDS