Pozvánka na pravidelné valné zhromaždenie fondu CANDRIAM QUANT