Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Candriam Quant