Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov CANDRIAM MONEY MARKET