Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Candriam Bonds